W odpowiedzi na sytuację związaną z wybuchem epidemii
COVID-19, ściśle monitorujemy wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Centrów Kontroli Chorób Zakaźnych (CDC), a także władz krajowych i lokalnych. Na podstawie tych oficjalnych wskazówek, ustalamy i wprowadzamy odpowiednie procedury działania, tak by wszystkim Gościom HOTELI WHITE OLIVE zapewnić bezpieczny i komfortowy pobyt. Informujemy, że w związku z rządowymi wskazówkami i zaleceniami  przepisami opublikowanymi w Protokole Zdrowia i Bezpieczeństwa, niektóre z usług oferowanych przez nasze Hotele mogą ulec koniecznej modyfikacji. Dziękujemy za współpracę! #HealthFirst.

Protokół Zdrowia i Bezpieczeństwa

WO_Covid_19_Banner (Polski)