, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd
, Athens
White Olive Elite Laganas
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu Time For Fun

White Olive Hotels

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma White Olive A.E. z siedzibą  Kolonaki – Athens 115 21, Ypsilantou Street 63, NIP: 800705813
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 05.11.2021 do 19.01.2022 do północy.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21.01.2022 za pośrednictwem fanpage’a.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/whiteolivehotels/

 

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu zdjęcia z wakacji na Zakynthos, Rodos lub Krecie na adres email: contact@whiteolivehotels.com
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
 4. Z nadesłanych zgłoszeń zostaną wybrane najciekawsze propozycje, które będą publikowane na fanpage do 12.01.2022.
 5. 3 posty z największą liczbą polubień zostaną nagrodzone.
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 7. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 8. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.

§ 4. NAGRODA

 1. Nagrodami w konkursie są vouchery ze zniżką na pobyt w hotelach White Olive Hotels.
 2. Nagrody zostaną przesłane na adresy email zwycięzców.
 3. Vouchery są ważne do końca sezonu 2022 (z wyłączeniem 01-31.08.2022).

 

§ 5. PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.
 2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego fotografia jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego dzieła, w tym prawo do zgłoszenia go w konkursie.

 

§ 6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.
 2.  Dane osobowe Uczestników konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

§ 7. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: contact@whiteolivehotels.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs na Facebooku -Time To Have Fun).
 3.  Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage White Olive Hotels.
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

 

 

Oferty specjalne

Summer 2023 First Minute!
First minute!
od 109EUR /noc
od 109EUR /noc

Szczegóły oferty

Summer 2023 First Minute!

Zobacz wszystkie oferty

Laganas
29100 Laganas, Greece

Newsletter

Zapisz się do newsletter i bądź na bieżąco z naszymi promocjami i ofertami specjalnymi.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij